اگر نیاز به مشاوره دا شتین حتما تماس بگیرید.

ویژگی‌های محصول
  • آستر :درجه یک تست شده در اتاق رنگ
  • ضخامت ورق :مطابق با استاندارد خودرویی