اگر نیاز به مشاوره دا شتین حتما تماس بگیرید.

ویژگی‌های محصول
  • ضخامت ورق:استاندارد خودرویی
  • رنگ :آستر حفاظت شده