اگر نیاز به مشاوره دا شتین حتما تماس بگیرید.

ویژگی‌های محصول
  • ضخامت ورق:مطابق استاندارد خودوریی
  • نوع رنگ:حفاظت شده در اتاق تست به مدت 15 روز